Speerpunten

Leefbaarheid

Leefbaarheid van de gemeente
De leefbaarheid staat onder druk. Dat is niet vreemd, want we zijn een gemeente in de directe omgeving van Amsterdam en Schiphol met veel verkeer. We willen aandacht voor leefbaarheid in plaats van steeds maar de focus op economische groei. Inwoners moeten zich - ook met openbaar vervoer - makkelijk kunnen verplaatsen. Door nieuwbouw en het transformeren van leegstaande kantoorpanden moet er  aanbod zijn voor alle soorten woningen. Bij een schone, nette omgeving hoort ook tijdig maaien en het goed onderhouden van straten en wijken. Overlast van evenementen en Schiphol moet zoveel mogelijk worden teruggedrongen. 

Duurzaamheid

Wij staan voor rentmeesterschap: wij hebben de wereld gekregen en moeten haar op een geode manier nalaten aan toekomstige generaties. We willen bewustwording ten aanzien van ons bijzondere landschap waarin ruimte is voor land- en tuinbouw. Natuur moet beschermd maar ook onderhouden en zeker niet zonder noodzaak vervangen door bebouwing. We pleiten voor hergebruik van afvalstoffen en het inzamelen van goed gescheiden afval. We willen bewustwording van energie- en watergebruik. Isolatie van huizen kan energie besparen. De gemeente moet waar nodig helpen bij subsidies bij de overstap naar duurzame energie. In windmoelens en zonnepanelen (mits op de geode plek) moet geïnvesteerd worden.  

Zorg voor Elkaar

In Gods ogen is elk mens van onschatbare waarde. Inwoners verdienen alle zorg die nodig. De overhead moet mensen beschermen die hulp nodig hebben. In gezinnen wordt de stabiele basis gelegd voor kinderen om hun plek in de samenleving in te nemen. Waar die stabiele basis ontbreekt, onder andere door vechtscheidingen, moet er hulp beschikbaar zijn. We pleiten voor een echtscheidingsloket waar de belangen van kinderen centraal staan. Deelname een sport en culturele activiteiten moet gestimuleerd worden. Speel- en ontspanningsmogelijkheden voor kinderen moeten aanwezig zijn. Ook mensen die in de hoek zitten waar - soms letterlijk - de klappen vallen, zoals prostituees, gunnen we een goed leven. We willen blijven bijdragen aan uitstapprogramma's.