Bestuur

Jaarverslag ChristenUnie 2017

Voor het bestuur van de vereniging was het jaar 2017 een druk jaar. In 2017 was op 17 mei een ledenvergadering. In de vergaderingen is onder andere aandacht besteed aan het vervullen van vacatures voor verschillende activiteiten, het vertegenwoordigen van de ChristenUnie Haarlemmermeer bij provinciale en landelijke bijeenkomsten, de statutenwijziging, de samenwerking met de SGP, de instelling van drie commissies en werden ontwikkelingen in de lokale politiek besproken.

Het ChristenUniebestuur is met name druk geweest met:

  • het overleg met het afdelingsbestuur van de SGP-Haarlemmermeer,
  • het organiseren van drie commissies (kandidaten-, verkiezingsprogramma- en campagnecommissie) en het begeleiden van de activiteiten ervan.
  • Er zijn bestuursleden afgevaardigd naar landelijke en provinciale bijeenkomsten van de ChristenUnie.
  • Er is een overleg met de raadsfractie geweest.
  • Website ChristenUnie-SGP: Het beheer van de website is over gedragen aan twee anderen leden (Rick Middel, Hans Hekstra).
  • Het opstellen en goedkeuring krijgen over een samenwerkingsovereenkomst
  • Het werven van leden
  • Het volgen van een ChristenUniecursus “warm lopen voor de raad”.
  • Een financieel en gewoon jaarverslag.