ANBI

Gegevens ANBI en giften - Algemene gegevens ChristenUnie Haarlemmermeer en SGP

ChristenUnie Haarlemmermeer en de SGP zijn beiden een ANBI, dus uw gift en contributie is aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

Naam: ChristenUnie Haarlemmermeer
RSIN: 8168.06.585
KvK-nummer: 34199877

Naam: Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
RSIN: 8073.10.815
KvK-nummer: KvK 40409507

Meer informatie over de ANBI van de afdeling ChristenUnie Haarlemmermeer vindt u hieronder.

Klik hier voor meer informatie over de ANBI van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

Gegevens ANBI en giften - ChristenUnie Haarlemmermeer

Statutaire naam: ChristenUnie Haarlemmermeer
RSIN: 8168.06.585
KvK-nummer: 34199877

Post- en bezoekadres

ChristenUnie Haarlemmermeer
p/a Korenaarstraat 21
2153 BM  Nieuw-Vennep

Doelstelling

Voor de grondslag en de doelstelling van de lokale afdeling ChristenUnie Haarlemmermeer willen wij u verwijzen naar de landelijke site van de ChristenUnie:

www.christenunie.nl/grondslag

ChristenUnie Haarlemmermeer heeft tot doel om deze doelstelling te bevorderen en (mede) te realiseren op lokaal en provinciaal niveau.

Hoofdlijnen beleidsplan

De ChristenUnie wil op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en neemt daartoe ook actief deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. De ChristenUnie probeert ook buiten verkiezingstijd om de publieke opinie en kiezers te winnen voor haar politieke overtuiging.

De lokale afdeling heeft twee belangrijke inkomstenbronnen:

  1. afdrachten van de contributies van de landelijke ChristenUnie en
  2. giften

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de lokale afdeling, in het bijzonder door de penningmeester.

De besteding van het vermogen is voor veruit het grootste gedeelte gericht op het sparen voor de 4-jaarlijkse verkiezingscampagne. Jaarlijks wordt door de ledenvergadering een begroting vastgesteld. De jongste begroting vindt u hier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur.

Samenstelling bestuur, functies en bemensing

De samenstelling, functies en bemensing van het lokale afdelingsbestuur vindt u hier:

  • Voorzitter: Hans Hekstra
  • Secretaris: Nienke Lucaciu
  • Penningmeester: Jan Modderman
  • Algemeen lid: David Knibbe

Beloning

Leden van het bestuur van een lokale afdeling krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vacatiegeld of andersoortige vergoedingen.

Actueel verslag

Het laatste jaarverslag vindt u hier (PDF)

Financiële verantwoording

Het financieel verslag wordt opgesteld door de penningmeester en vastgesteld door het bestuur. Daarna wordt het ter goedkeuring aangeboden aan de leden. Een kascommissie onderzoekt het verslag en rapporteert aan de ledenvergadering haar bevindingen. Het laatste financiële verslag vindt u hier:

Gedeelte in verband met giftenreglement

Aantal ontvangen giften en de hoogte daarvan

  • Zie financieel verslag

Overzicht van bijdragen > €4500

  • Dit is niet van toepassing