Resultaten

De ChristenUnie-SGP Haarlemmermeer heeft in de raadsperiode 2019 - 2022 de volgende succesvolle moties/amendementen ingediend.

Raadsvergadering 28 juni
Aangenomen motie dat geeft lucht.

Aangenomen motie lachgas is geen lachertje.

Motie Griekse vluchtelingen