Schriftelijke Vragen

Vragen over het functioneren van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Geacht College,

 

Kort geleden bleek dat de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied steken had laten vallen ten aanzien van sancties bij overtreding van milieuvoorschriften door Harsco.
https://www.haarlemsdagblad.nl/cnt/dmf20200416_32610022/provincie-neemt-omgevingsdienst-mandaat-af-voor-dwangsommen-na-misser-bij-harsco?utm_source=google&utm_medium=organic

De situatie werd door de Provincie zo ernstig beoordeeld, dat de milieugedeputeerde dwangsomprocedures niet meer door de omgevingsdienst laat uitvoeren maar in eigen hand heeft genomen.
De omgevingsdienst wordt ook een gebrek aan politieke sensitiviteit verweten.

In onze gemeente hebben ons – aan de andere kant van het spectrum – signalen bereikt die lijken te wijzen op een (te) bureaucratische manier van omgaan met kleine vergunningsaanvragen (bv. verbouwingen door particulieren)

 

Onze fractie heeft enkele vragen in dit verband:

  1. Heeft u het idee dat de problemen die de provincie tot het genoemde besluit bracht ook in onze gemeente spelen?
  2. Zijn er ook andere terreinen waar u de indruk heeft dat de omgevingsdienst niet adequaat/politiek sensitief optreedt, bijvoorbeeld bij het verlenen van milieuvergunningen?
  3. Kunt u ons informeren hoe de ontwikkeling van klachten over de omgevingsdienst de afgelopen jaren t/m 2019 is verlopen?

 

Met vriendelijke groet,

 

Koos de Vries

ChristenUnie-SGP Haarlemmermeer