Moties en Amendementen

De ChristenUnie-SGP Haarlemmermeer heeft in de afgelopen periode de volgende moties en amendementen ingediend.

Aangenomen Motie "dat geeft lucht". Motie over luchtkwaliteit in de gemeente

Aangenomen Motie lachgas is geen lachertje. Motie over lachgas gebruik

 Motie Niet het kind van de rekening  Motie over vluchtelingenkinderen in Griekenland

Motie Schrap bezuinigingen met een groot maatschappelijk effect Verworpen. Tekst inhoud