Jennifer Hup

Binnen de ChristenUnie-SGP zou ik mij graag willen inzetten als jonge aanwinst met een creatief innovatieve denkwijze. Zo hoop ik jongere generaties te inspireren en te motiveren om duurzamer te denken en te leven en om vooral alle andere generaties met mijn standpunten aan te spreken en te bemoedigen voor nu en in de toekomst.

Al met al ben ik een vooruitstrevend type, zet ik mij overal voor in en heb ik een onuitputtelijk doorzettingsvermogen. Het geloof is voor mij niet alleen een houvast, maar ik ervaar een persoonlijke verbinding met de Schepper. Ik wil kleine dingen veranderen en aan grote dingen bijdragen. Dat is de kracht waarin ik sta.

Portefeuilles:

  • Maatschappelijke Ontwikkeling
  • Ruimtelijke Ordening
  • Kwaliteit fysieke omgeving