ChristenUnie-SGP stelt vragen over coffeeshop

csm_anti_drugs_e806e80dd5.jpgwoensdag 05 juni 2019 18:45

Afgelopen maand heeft burgemeester Hoes coffeeshop Superfly in Hoofddorp voor een korte periode gesloten. Aanleiding hiervoor was dat de gedoogverklaring op 1 mei was verlopen en dat de eigenaar strafvervolging riskeerde.
Onze fractie vernam vorige week dat de coffeeshop in Hoofddorp inmiddels weer geopend is. Daarom hebben wij als fractie vragen gesteld aan het college van B & W.

1. Kunt u aangeven waarom de exploitant niet tijdig verlenging van de exploitatievergunning en
gedoogverklaring per 1 mei heeft aangevraagd?
2. Is er naar aanleiding van de overtreding t.a.v. de maximale voorraad in april actie
ondernomen, en zo ja welke?
3. Welke reguliere controles vinden plaats bij Superfly en de Groene Gaper en in welke
frequentie, om eventuele overtredingen in deze ‘voor criminele inmenging gevoelige
branche’ te kunnen vaststellen en daar maatregelen op te nemen?
4. In hoeverre zijn de controles onaangekondigd of vooraf aangekondigd?
5. Het Landelijk Bureau Bibob had een negatief advies gegeven. Dat duidt onzes inziens op een
integriteitsprobleem bij de exploitant. Is dat correct?
6. Zo nee, kunt u aangeven wat dan wel de reden was van het negatieve advies van Bibob?
7. Nu Superfly weer open mocht gaan: heeft Bibob een positief advies afgegeven?
8. Kunt u aangeven wat er in een tijdsspanne van slechts enkele weken is veranderd in de
situatie waardoor nu Bibob wél een positief advies zou hebben afgegeven?
9. Wordt Superfly komende tijd extra ‘gemonitord’ vanwege de geconstateerde overtreding?.

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie-SGP stelt vragen over coffeeshop'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.