Waardig Ouder Worden 2.0

zaterdag 12 december 2020 20:33

Op zaterdag 12 december ondertekenen Gert-Jan Segers (fractieleider ChristenUnie) en vertegenwoordigers van verschillende organisaties (zoals KBO-PCOB) het manifest ‘Waardig Ouder Worden 2.0’. Vier jaar geleden vonden deze partijen elkaar ook al en hebben zij bereikt dat diverse voorstellen werden opgenomen in het regeerakkoord. Deze actie krijgt nu een vervolg via het manifest Waardig Ouder Worden 2.0.

In het manifest wordt gestreefd naar 'een samenleving waarin ouderen kunnen blijven meedoen. Waarin jong en oud niet tegenover elkaar staan, maar naast elkaar. Waarin ruimte is om te wonen, elkaar te ontmoeten en voor elkaar te zorgen'.

Als ChristenUnie Haarlemmermeer staan we volledig achter dit manifest. Om dat te laten zien zullen we op 12 december bij een tweetal verzorgingshuizen in de Haarlemmermeer (Horizon en Westerkim) een gezellig versierde kerstboom brengen met daarin kaartjes met lieve wensen. We willen hiermee zowel de ouderen die er wonen als het personeel dat er werkt laten merken dat we aan hen denken. Sophie Clemens, Erna Haagsma en Jennifer Hup doen namens ChristenUnie Haarlemmermeer mee aan deze actie. Sophie zegt over de actie: "Ik kijk naar ouderen op. Zij hebben onze samenleving opgebouwd en ik kan veel van hen leren. Met deze actie wil ik laten merken dat zij ertoe doen". Sophie ervaart daarin ook een opdracht vanuit haar geloof: "God leert mij om de ander lief te hebben. Ouderen liefhebben doe je door oprechte aandacht te geven; zij verdienen het om gesteund en beschermd te worden". Erna is het hier helemaal mee eens: "Ieder mens is uniek of je nu oud bent of jong. Ieder mens heeft voor God waarde". Erna moet hierbij ook denken aan een uitspraak van Cicely Saunders (de grondlegger van de palliatieve zorg): "Het gaat erom dat we leven toevoegen aan de dagen, niet dagen aan het leven. Met andere woorden: waardig ouder worden met de best mogelijke zorg". Jennifer vult aan: "Vanuit gemeenten is het belangrijk dat geinvesteeerd wordt in voldoende woning voor ouderen en dat mantelzorgers en vrijwilligers gefaciliteerd worden in hun zorg voor ouderen". 

« Terug

Reacties op 'Waardig Ouder Worden 2.0'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.