Schriftelijke vragen aan B&W inzake ruimte voor kerkelijke bijeenkomsten in de buitenlucht

zaterdag 27 juni 2020 17:27

Vanaf 1 juni was het weer mogelijk om in een ruimte bijeen te komen met maximaal 30 personen. De kanttekening hierbij was alleen dat het advies was dat er niet gezongen mocht worden omdat dit meer risico voor de verspreiding van het virus met zich meebracht. Net zoals het feit dat samenkomst belangrijk is voor religieuze gemeenschappen, is zingen ook een kernonderdeel van kerken. Bij het verbod op samenzang wordt ook de vrijheid van geloofsuiting aangetast.
Een goed geventileerde ruimte verlaagt het risico op de verspreiding van het coronavirus.

Schriftelijke vragen over hagenpreken

 

Toelichting:

De afgelopen maanden bevonden we ons allen in de digitale wereld. Vergaderingen, bijeenkomsten en evenementen, en ook religieuze bijeenkomsten en erediensten. Religieuze gemeenschappen hebben maandenlang hun geloof niet actief met elkaar kunnen delen, terwijl samenkomst belangrijk is voor het bemoedigen en aansterken van elkanders en eenieders geloof. Geloven is iets individueels, maar ook iets wat samen wordt gedaan, waarbij zingen ook een belangrijk element is. Tevens is de kerk ook een ontmoetingsplaats waar met elkaar gesproken wordt en contact wordt gemaakt, juist ook met mensen voor wie contact met andere mensen niet vanzelfsprekend is. Op die manier is de maatschappelijke waarde van de kerk voor de gemeente ook enorm.

Vanaf 1 juni was het weer mogelijk om in een ruimte bijeen te komen met maximaal 30 personen. De kanttekening hierbij was alleen dat het advies was dat er niet gezongen mocht worden omdat dit meer risico voor de verspreiding van het virus met zich meebracht. Net zoals het feit dat samenkomst belangrijk is voor religieuze gemeenschappen, is zingen ook een kernonderdeel van kerken. Bij het verbod op samenzang wordt ook de vrijheid van geloofsuiting aangetast.

Een goed geventileerde ruimte verlaagt het risico op de verspreiding van het coronavirus. Veel kerken zijn hier echter niet op uitgerust en bezitten het budget niet hiervoor.

De versoepelingen van 1 juli geven kerken nog onvoldoende mogelijkheden om te voorzien in hoe parochies en gemeenten ten diepste functioneren.

De fracties van de ChristenUnie-SGP en het CDA zien een mogelijke oplossing in de verplaatsing van de diensten naar de buitenlucht voor kerkgemeenschappen die aangeven daar behoefte aan te hebben als aanvulling op of vervanging van reguliere diensten. Bijvoorbeeld het Haarlemmermeerse Bos, Spaarnwoude of de Venneperhout, plekken waar voldoende ruimte is om gelovigen samen te laten komen. Daarnaast is het besmettingsrisico in de buitenlucht ook veel kleiner, wanneer ook de 1,5 meter afstand wordt gehouden. De openbare ruimte is van een ieder en daarom wil de ChristenUnie-SGP en het CDA ook dat het college meedenkt over een oplossing.

De ChristenUnie-SGP en het CDA zien graag dat het gesprek wordt aangegaan met kerken en andere religieuze gemeenschappen, om hierin mee te denken over een geschikte oplossing die bij de gemeenschap past wanneer men behoefte heeft om in de buitenlucht samen te komen. Daarmee pleiten wij dus voor toestemming voor kerkelijke gemeenten die zich hiervoor aanmelden om hagenpreken te houden in de parken, met inachtneming van de maatregelen.

Gezien het vorenstaande stellen ondergetekenden, namens de fractie van de ChristenUnie-SGP en CDA, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Erkent het college dat voor religieuze gemeenschappen de matiging van samenkomst en de schrapping van samenzang de vrijheid van geloofsuiting aantast?
  2. Wij hebben begrepen uit de social media dat het college onder voorwaarden toestemming geeft om in parken samen te komen. Is dat juist?
  3. Stel dat een parochie of gemeente in de buitenlucht wil samenkomen om bijvoorbeeld samen te zingen of een eredienst te houden in de open lucht, wordt dit dan aangemerkt als demonstratie, betoging en/of manifestatie?
  4. Aan welke voorwaarden en regels zal dan moeten worden voldaan?

 

ChristenUnie-SGP                                          CDA

 

Koos de Vries                                                   Pauline Maat

« Terug

Reacties op 'Schriftelijke vragen aan B&W inzake ruimte voor kerkelijke bijeenkomsten in de buitenlucht'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.