Motie “Niet het kind van de rekening” (vluchtelingencrisis in Griekenland)

zaterdag 16 mei 2020 15:10

Er zijn veel alleenstaande minderjarige vluchtelingen in Griekenland aanwezig. Griekenland en Nederland zijn met elkaar verbonden in de Europese Unie en hebben gedeeltelijk dezelfde verdragen getekend. Er zijn afspraken gemaakt om de lasten van de Zuid-Europese landen te verlichten door vluchtelingen over te nemen. Dit loopt in de praktijk niet zo vlot.

De gemeenteraad van Haarlemmermeer, bijeen op 14 mei 2020,

Overwegende dat:

  • Kinderen tot de zwaksten van de samenleving behoren;
  • Vluchtelingenkinderen – vaak zonder begeleiding – extreem kwetsbaar zijn en gevaar lopen, o.a. t.a.v. misbruik en mensenhandel;
  • (Vluchtelingen)kinderen recht hebben op kleding, voeding en onderdak;
  • Nederland in 1995 het Verdrag inzake de Rechten van het Kind heeft ondertekend (zoals de meeste landen);

Constaterende dat:

  • Er sprake is van een erbarmelijke situatie op een aantal Griekse eilanden;
  • Nederland als lid van de EU een grote medeverantwoordelijkheid heeft voor wat er aan onze gemeenschappelijke buitengrenzen zich afspeelt.

 

Spreekt uit dat:

  • Haarlemmermeer zich in navolging van Amsterdam en andere gemeenten wil voegen bij de “coalition of the willing” om samen 500 alleenstaande vluchtelingenkinderen op te vangen van de Griekse eilanden

 

En verzoekt de voorzitter van de raad:

  • de regering hiervan schriftelijk in kennis te stellen
  • in dezelfde brief het kabinet dringend te verzoeken deze kinderen op korte termijn naar Nederland te halen en tevens voorzieningen te treffen waarmee gemeenten in staat worden gesteld deze kinderen zo goed mogelijk op te vangen.

« Terug

Reacties op 'Motie “Niet het kind van de rekening” (vluchtelingencrisis in Griekenland)'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.