Programma

Hier kunt u de standpunten vinden van de ChristenUnie-SGP Haarlemmermeer. De standpunten staan verwoord en uitgelegd in het verkiezingsprogramma. Hieronder kunt u het voorwoord daaruit lezen en kunt u het programma downloaden. Hiernaast ziet u de speerpunten van de ChristenUnie-SGP Haarlemmermeer.

Verkiezingsprogramma ChristenUnie-SGP 2018-2022.

De ChristenUnie - SGP en de overheid

"De ChristenUnie - SGP erkent Gods heerschappij over het staatkundig leven, dat de overheid door God is gegeven en in Zijn dienst staat en dat christenen de verantwoordelijkheid hebben actief te zijn in de samenleving. Zij fundeert haar politieke overtuiging op de Bijbel, het geïnspireerde en gezaghebbende Woord van God, die door de Drie Formulieren van Eenheid wordt nagesproken en die ook voor het staatkundig leven wijsheid bevat."